Không có ca nhiễm 1 - 5 6 - 20 > 20
  • Vị trí bản đồ
Hiện thống kê

Thành phố Hải Phòng

( Cập nhật lúc 15:05 23/08/2021 )
Ca dương tính
36
F1
127
Mẫu xét nghiệm
0
Đã hồi phục
12
Nhập cảnh
3
Cách ly tập trung
0
Trong ngày
1
F2
464
Chờ xét nghiệm
0
Tử vong
0
Từ tỉnh khác đến
3
Cách ly tại nhà
0
Địa phương
Ca dương tính
Huyện Vĩnh Bảo
12
Quận Lê Chân
9
Quận Ngô Quyền
2
Huyện Thuỷ Nguyên
2
Quận Hải An
1
Quận Hồng Bàng
1
Huyện Tiên Lãng
1
Huyện Kiến Thuỵ
1
Quận Dương Kinh
1