Bình thường Nguy cơ Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao
  • Vị trí bản đồ
Hiện thống kê

Thành phố Hải Phòng

( Cập nhật lúc 08:30 07/04/2022 )
Ca dương tính
121.116
F1
0
Mẫu xét nghiệm
2.119.969
Đã hồi phục
319.683
Nhập cảnh
48
Cách ly tập trung
682
Trong ngày
271
F2
0
Chờ xét nghiệm
0
Tử vong
156
Từ tỉnh khác đến
122
Cách ly tại nhà
2.133
Địa phương
Ca dương tính
Huyện Thuỷ Nguyên
22.567
Quận Lê Chân
19.618
Quận Hải An
15.399
Huyện An Dương
13.428
Quận Ngô Quyền
12.873
Huyện Vĩnh Bảo
10.664
Quận Hồng Bàng
6.790
Huyện An Lão
4.213
Quận Kiến An
3.906
Huyện Kiến Thuỵ
3.490
Huyện Tiên Lãng
3.142
Quận Dương Kinh
2.456
Quận Đồ Sơn
1.343
Huyện Cát Hải
1.055
Huyện Bạch Long Vĩ
2