Bình thường Nguy cơ Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao
  • Vị trí bản đồ
Hiện thống kê

Thành phố Hải Phòng

( Cập nhật lúc 08:30 26/01/2022 )
Ca dương tính
26.733
F1
0
Mẫu xét nghiệm
2.376.813
Đã hồi phục
17.724
Nhập cảnh
48
Cách ly tập trung
603
Trong ngày
672
F2
0
Chờ xét nghiệm
0
Tử vong
58
Từ tỉnh khác đến
94
Cách ly tại nhà
32.399
Địa phương
Ca dương tính
Quận Lê Chân
4.090
Huyện Thuỷ Nguyên
4.024
Huyện An Dương
3.730
Quận Ngô Quyền
2.318
Quận Hồng Bàng
2.040
Huyện Vĩnh Bảo
1.744
Huyện An Lão
1.519
Huyện Tiên Lãng
1.388
Quận Hải An
1.384
Quận Kiến An
1.320
Quận Dương Kinh
1.149
Huyện Kiến Thuỵ
1.108
Quận Đồ Sơn
503
Huyện Cát Hải
274